Soft Crate vs Wire Crate. Köparhandbok

Soft Crate vs Wire Crate. Köparhandbok

Eftersom hundar är mycket som deras vargkusiner, identifierar de sig också som djur. Detta innebär att ditt husdjur pooch skulle behöva sin egen alldeles “grop” som skulle tjäna som hans tillflyktsort och säkerhet. Även om det som är närmast en hunds grop är en hundlåda, måste du ändå välja mellan att få Fido en mjuk … Read more