Under vilken omständighet skulle en fastighetsförsäkringskrav avvisas? 5 fantastiska skäl!

Under vilka omständigheter skulle ett fastighetsförsäkringsanspråk avslås? Det finns många omständigheter att försäkringen blir ogiltig. En av dem är att snabbt ansöka om kravet.

Har du någonsin upplevt att dina försäkringskrav nekas eftersom du har brutit mot försäkringen? Eller kanske du inte har läst hela försäkringen? Eller få din fastighetsförsäkring nekad på grund av okänd anledning?

Tja, oavsett vilka skäl du tror, ​​är det bäst att läsa och förstå försäkringens försäkringar, särskilt om dess avslag. Det är viktigt att känna till tendenser för att avvisa ditt egendomskrav.

Denna artikel kommer att diskutera några situationer eller omständigheter som kan leda till avslag och ogiltigförklaring av din försäkring. Dessutom hittar du här några tips om vad du bör göra. Så om du är redo, låt oss fortsätta med det.

Försäkringsanspråk

Innan allt annat, när du får försäkring, är det viktigt att läsa deklarationssidan. Förstå detaljerna, särskilt i det avsnitt där din personliga egendom är inblandad. Se också till att läsa den senaste kopian av din försäkring. Se till att din kopia och försäkringsbolagets kopia är desamma.

Leta efter eventuella undantag med policyn som du kan tillämpa på dig. Kom ihåg att försäkringsbolagen alltid letar efter sätt att minimera din utbetalning, så var uppmärksam.

Notera också att alltid förhandla snyggt för att få resultaten och din välförtjänta försäkringsutbetalning. Slutligen, var alltid lugn och respektfull, särskilt med försäkringsjusterarna, och var öppen för att ställa frågor om det finns delar som du inte förstår.

Vilken omständighet skulle en fastighetsförsäkring avvisas?

Så under vilka omständigheter skulle ett fastighetsförsäkringsanspråk avslås? Du kanske inte har märkt att det du gör redan är en anledning för försäkringsbolaget att avvisa ditt krav.

Orsak 1. Sent påstående

Anspråkstiden kan variera mellan olika försäkringsbolag. Det bästa sättet att undvika att bli avvisad på grund av detta är att ansöka om anspråk omedelbart. Företaget kommer att kräva att du skickar pappersverken inom en månad efter begäran. Om ditt företag har ett online -arkiveringssystem är det mycket bättre eftersom det kommer att vara bekvämt. Observera tidsfristerna eftersom dessa tidsfrister är besvärliga om du missar någon av dem.

Orsak 2. Uteslutet villkor för policyn

Du kanske har eller inte har läst din försäkring, men det finns fall att de kan avvisa din försäkring på grund av vissa undantag från försäkringen. Några av de vanligaste undantagen orsakas av naturfenomen som översvämningar, jordbävningar eller erosion.

Dessa undantag förekommer oftast i fastighetsförsäkringar. Det finns dock också slitage på fastigheten eller skador på grund av felaktig konstruktion och konstruktion av infrastrukturen.

Orsak #3. Ingen betalning för försäkringspremier

En annan anledning till att du tappar ditt försäkringsanspråk är att du inte har gjort din del i att betala försäkringens premier. Försäkringsbolagen kan säga upp dina försäkringar mitt i försäkringsperioden om du inte har betalat från din sida.

Om din försäkring har avbrutits, be din försäkringsgivare om råd om de har tillräckliga skäl för att göra det eller vilka lämpliga åtgärder de har gjort på rättslig grund. Om du inte håller med om avbokningen kan du ansöka om ett klagomål till AFCA.

Orsak #4. Misstänkt eller falskt påstående

Vissa försäkringsgivare vill bevisa att du hade för avsikt att lura försäkringsgivaren eller begå bedrägeri. Om bedrägeri är fallet är försäkringsgivaren inte längre ansvarig för att bevilja dig försäkringsskydd. Så om din försäkringsgivare undersöker dig, försök att vara lugn hela tiden. Om du blir tillfrågad, ta dig tid att svara på varje fråga. Om ditt samtal spelas in, be om en digital kopia för framtida ändamål.

Var försiktig och varning för att inte signera något du inte har läst, förstått eller är säker på. Det fanns många fall av avslag på försäkringsanspråk när några av dem undertecknade utan att helt förstå vad som står i tidningen.

Det jag bäst skulle kunna föreslå är att du söker lite juridisk rådgivning före och efter intervjun. Det är för att vara säker på att du inte luras eller hånas för att förlora ditt välförtjänta försäkringsanspråk.

Orsak #5. Inga försiktighetsåtgärder efter skada på den första förlusten

Vissa fall i avslag på försäkringsanspråk är vad som händer efter förstörelsen av fastigheten. Vissa fall inkluderar bristen på försiktighetsåtgärder efter att egendomen har tagit skada.

Till exempel, om en inbrottstjuv har brutit ditt fönster, skadade du fönstret ordentligt eftersom du vet att försäkringen skulle betala för det av ilska. Då absolut nej, detta kan hota ditt försäkringsanspråk.

Efter skadan, se till att dokumentera allt. Ta en bild av skadan och skicka den direkt till din försäkringsgivare för att säkerställa att din egendomsskada kommer att kompenseras.

Slutsats

Så om du undrar under vilka omständigheter skulle ett fastighetsförsäkringsanspråk avvisas, har du dessa idéer att börja med. Även om det jag har skrivit här är en allmän orsak till avslag. Det är fortfarande bäst att läsa dina policyer innan du undertecknar dem. Varje försäkringsbolag kan ha inkluderat fler undantag, så du måste se upp för det. Se också till att förstå vad du har läst.

Du vill inte betala något du inte kommer att använda för när du behöver det, eller hur? Så för att sammanfatta det, efter att skadan inträffat, dokumentera det och lämna in ett försäkringskrav omedelbart.