Hur man reparerar vattenskadade uttag: Enkel 3-stegs guide

Elektriska faror från vattenläckor är farliga, så det är bäst att lära sig hur man reparerar vattenskadade uttag. När vi placerar uttagen nära våra arbetsplatser kan vi inte undvika att oavsiktligt läcka vatten till dem. Dessutom kan vi också stöta på olyckliga omständigheter som kan orsaka vattenskador på våra uttag.

Du kan ibland tycka att det är svårt att fixa det här, men du behöver inte oroa dig längre eftersom vi fick din rygg! Fortsätt läsa detta när vi guidar dig om hur du reparerar vattenskadade uttag.

Vad orsakar en vattenskada på uttagen?

Vattenskador är farliga, så det är viktigt att veta orsakerna bakom dem. I ett hushåll eller på någon arbetsplats kan det finnas olika orsaker till vattenskador. Dessa inkluderar:

1. Skadade vattenledningar

Höga vattentryck, frysningstemperaturer och korrosion kan leda till trasiga vattenledningar. Dessa brustna rör kan orsaka vattenläckage på väggen, vilket påverkar vägguttagen.

2. Husflöden

På grund av kraftiga regnskurar kan hushållen uppleva stora översvämningar. Dessa husflöden kan påverka marknivå eller golvuttag.

3. Takläckor

En annan vanlig effekt av åskväder är takläckor. När regnet blir tyngre och taket på ditt hus har skador finns det stor risk att vatten droppar in i ditt hem. Dessa takläckor kan komma in i dina uttag.

4. Oavsiktliga vattenläckor

Ofta kan vi inte undvika plötsliga olyckor med att hälla vatten nära uttagen. Denna situation är typisk för hushåll, särskilt i köket eller badrummet. Du kan oavsiktligt släppa ett glas vatten, skvätta lite efter att du tvättat ansiktet i badrummet eller bli våt på grund av nytvättade diskar.

Det är avgörande att vara medveten om dessa möjliga orsaker till vattenskador. Genom det kan du tänka dig de bästa lösningarna på hur du kan fixa dem. Dessutom kan du också förhindra att de uppstår för att undvika vattenläckage.

Hur reparerar du en vattenskadad kontakt?

Efter att ha känt till olika orsaker till vattenskador måste du veta vad du ska göra när du har vattenskadade uttag. För att åtgärda problemet, följ dessa steg

Steg 1. Stänga av GFCI -uttaget

Jordfelsbrytare eller GFCI -uttag bör vidta åtgärder i detta steg. GFCI -uttag bör automatiskt stänga av sig själva när de upptäcker elektrisk obalans eller strömavbrott. Det kan dock finnas omständigheter att de misslyckas med att utföra sin funktion.

Ibland stängs inte GFCI -utloppen av automatiskt på grund av den stora mängden vatten som stänker på dem. Med det måste du stänga av det manuellt. För att göra det, tryck på test- och återställningsknapparna på uttaget samtidigt.

Om du vill testa om GFCI -uttaget redan har stängts av kan du använda digitala spänningsmätare. Du kan också be om hjälp från skickliga elektriker.

Steg 2. Stänger av brytarlådan

Även efter att du stängt av GFCI -uttaget måste du fortfarande stänga av strömmen i brytaren. Om det finns många vattenskadade uttag i ditt hus måste du stänga av huvudbrytaren.

Men om det bara finns ett skadat uttag kan du hitta dess brytare och snabbt stänga av den. Denna process blir lätt om dina brytare har etiketter. Annars måste du stänga av den en efter en tills du hittar brytaren för det skadade uttaget.

I det här steget måste du också be om hjälp från elektriker. Du kan också använda spänningsmätare för att testa om du helt stängde av strömmen. Men om du inte är säker på det, vänta på ytterligare hjälp.

Steg #3. Torka det vattenskadade utloppet

Tänk slutligen på om du behöver torka ut kontakten eller byta ut den helt. Innan allt annat, påminn dig dock om att du aldrig ska vidröra uttaget om det fortfarande är blött.

Om det bara är mindre skador kan du låta det torka. Uttag torkar vanligtvis upp beroende på hur allvarliga vattenskador de har. Annars, om uttaget har allvarliga vattenskador, är det bäst att byta ut det redan.

När du byter ut det kan du också anlita professionella elektriker som hjälper dig. Fråga ändå om de har försäkring och licens. Fråga deras försäkringsskydd så att du inte behöver betala för dem om oväntade omständigheter inträffar.

Vad händer om vatten läcker ut i kontakten?

Du bör åtgärda vattenskador omedelbart om du någonsin märker en. Om inte, kan du stöta på farligare situationer, till exempel elektriska stötar eller elektriska stötar, vilket kan leda till brännskador. Ibland kan allvarliga elektriska stötar leda till döden.

När du försöker ansluta något till ett vått uttag kan du dessutom uppleva kortslutning. Kortslutning kan orsaka elektriska bränder.

Slutsats

Det är bäst om du vet hur du reparerar vattenskadade uttag. Genom det kan du garantera din familjs säkerhet från farliga situationer. Nu när du redan har lärt dig hur du åtgärdar det, är det bättre att reparera det omedelbart för att undvika ytterligare faror.