Deprecated: Function wp_get_loading_attr_default is deprecated since version 6.3.0! Use wp_get_loading_optimization_attributes() instead. in /home/datfvcoarn/domains/krostrade.se/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Hur man mixar Demon WP Bästa guide som är enkel att följa

Du måste lära dig att blanda Demon WP korrekt med två enkla steg. Du måste dock få allt rätt för produktens effektivitet och säkerhet. Förståeligt blir trädgårdsmästare pressade när de hanterar produkter som Talstar och Demon WP, men den här artikeln bör vägleda dig med korrekt blandning och applicering av bekämpningsmedel.

Så mycket som vi vill undvika användning av bekämpningsmedel, måste vi vara beredda att blanda och använda dem när tiden uppstår att vi inte har någon annan lösning än att använda kemikalier. Du kan alltid upprätthålla förebyggande åtgärder och använda en kontrollerad miljö som polytunnelför växande växter också. Var ändå alltid öppen för att utöka din skicklighet, även om det innebär att hantera kemikalier.

Omfattande guide om hur man blandar Demon WP

Steg 1. Mätning

Innan något annat vill du överväga vilken insekt du riktar dig mot. Det finns olika applikationshastigheter att komma ihåg, så se till att kontrollera etiketten innan du blandar. Men i allmänhet är det vanligaste förhållandet 1 Demon WP Insecticide vattenlösligt paket per liter vatten för att kontrollera de flesta insekter.

En annan sak att komma ihåg är storleken på det område som du behandlar. Du vill få behandlingsområdet och använda lämplig insekticid för det. Till exempel, den tidigare nämnda hastigheten, är ett paket per liter vatten bäst för 1000 kvadratmeter.

Därför måste du justera antalet paket som ska blandas efter din plats. Om du har ett stort område runt 3000 kvadratmeter, använd tre produkter för tre liter vatten. Tänk också på att varje paket skapar en 0,1% koncentration.

Steg # 2. Blandning

När du har säkrat insatsen och området måste du förbereda allt för blandning. Ett vanligt misstag som du måste undvika är att ha fukt på handskarna. Kom ihåg att detta kan påverka upplösningshastigheten för paketen om de kommer i kontakt med fukt.

För att blanda Demon WP vill du fylla din tank med vatten tills den når hälften av den. Släpp den mängd som behövs för vattnet i tanken och låt dem lösas upp i två minuter. Du kan skaka sprutbehållaren för att ytterligare lösa produkten och tillsätt resterande vatten.

Du vill skaka sprutbehållaren en gång till så att lösningen blandas ordentligt. Observera dock att du måste skaka under alla applikationer för att undvika att täppa till sprutbehållaren när du går. Mer, du vill inte göra mer än det belopp du behöver eftersom du bör undvika att lagra lösningen över natten.

Tankblandning

Du kan också tankblanda Demon WP med andra bekämpningsmedel. Det är dock bäst att först kontrollera produktetiketten om den har indikationer som kan förbjuda blandning med Demon WP. Du bör säkert undvika problem genom att blanda en liten mängd produkter först för att kontrollera deras kompatibilitet.

Så här applicerar du Demon WP

Förutom att veta hur man blandar Demon WP måste du också använda produkten på rätt sätt. Det enklaste och säkraste sättet att göra det är att använda lågtryckssprayen med en grov hastighet. Du kan också göra en fläkt spray på vegetationen.

Användningsfrekvensen beror på skadedjurs typ och angreppens svårighetsgrad och kan variera från 30 till 60 dagar. Demon WP kan användas inomhus om du gör en spotbehandling, men det rekommenderas inte för sändningsbehandling. Vad sägs om polytunnelodlare?

Du måste komma ihåg att du inte kan använda insekticider i polytunneln om du odlar ätbara grödor. Använd alltid lämplig skadedjursbehandling och lösning för polytunneland för att upprätthålla förebyggande åtgärder året runt. Den kontrollerade och stabila miljön hjälper dig att snabbt förhindra angrepp ändå.

Mer, glöm inte att bära rätt personlig skyddsutrustning både vid blandning och användning av Demon WP.

Vad är Demon WP?

Demon WP är ett bredspektruminsekticid som använder cypermetrin som huvudingrediens. Syngenta tillverkar den här produkten i form av paket som du löser upp i vatten eftersom de är förmätta. Vad som gör Demon WP populär är dess enkla och rörafria blandningsprocess och snabba effektivitet och varaktiga barriär.

Med tanke på att du läser etiketten flitigt bör du vara säker på att använda Demon WP inomhus och utomhus. Du kan använda en handhållen pumpspruta eller ryggsäcksspruta för att använda denna insektsmedel. Tyngdpunkten är nödvändig för att komma ihåg att användning av denna produkt mot dess etikett är ett brott mot federal lag.

Demon WP är också bäst för växter som är för estetiska ändamål och inte för kommersiellt bruk. Som nämnts tidigare bör de som odlar grödor för foder undvika att använda denna produkt. Slutligen, öppna aldrig tömningen eller återanvänd den tomma behållaren.

Slutsats

Du bör inte känna dig skrämd när du blandar och applicerar bekämpningsmedel som Demon WP. Man kan lära sig att blanda Demon WP i två enkla steg, som mäter och blandar. Tänk först på det område du behandlar och de insekter du vill ta itu med.

Använd lämplig hastighet och blanda paketet i din tank. Börja med halva mängden vatten och tillsätt produkten innan du blandar lösningen och tillsätter resterande vatten. Blanda lösningen ordentligt och skaka tanken när du applicerar för att förhindra igensättning.